De Universele Wet van Aantrekking

(The Law of Attraction)
Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk

Alles in jouw leven en het leven van de mensen om je heen, wordt beïnvloed door de Wet van Aantrekking. Het is de basis van alles wat je om je heen gemanifesteerd ziet. Het is de basis van alles wat zich in jouw ervaring voordoet…..Om je leven te leven zoals je het bedoeld, is het essentieel om je bewust te worden van deze Wet van Aantrekking en te leren begrijpen hoe deze werkt. In feite is dat essentieel om je leven van vreugde te kunnen leven zoals je bedoeling altijd al was.

De Wet van Aantrekking zegt: Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken…… Als je zegt, "Gelijken trekken elkaar aan," dan heb je het eigenlijk over de Wet van Aantrekking.

Je ziet het duidelijk wanneer je met een onprettig gevoel wakker wordt, en door de dag heen worden de dingen alleen maar erger, en aan het eind van de dag zeg je, "Ik had nooit uit bed moeten stappen."
Je ziet het bewijs van de Wet van Aantrekking in je omgeving, degene die het meeste praat over ziekte heeft een ziekte; iemand die het meeste praat over voorspoed heeft voorspoed….
De Wet van Aantrekking is duidelijk als je je radiozender op 98,6 FM zet en de uitzending verwacht van 98,6 FM, want je begrijpt dat het radiosignaal tussen de zendmast en jouw ontvanger overeen moet komen.
Wanneer je deze krachtige Wet van Aantrekking begint te begrijpen - of beter gezegd, begint te herinneren - zal het bewijs ervan, dat je overal omgeeft, makkelijk zichtbaar worden, want je begint de exacte wisselwerking te herkennen tussen wat je gedacht hebt en wat er zich in je ervaring voordoet. Niets doet zich zomaar voor in je levenservaring. Jij trekt alles aan, zonder uitzonderingen.

Eraan Denken Is Het Uitnodigen
Hoe meer je de Wet van Aantrekking begint te begrijpen, hoe meer interesse je krijgt in het bewust richten van je gedachten - want je krijgt waar je aan denkt, of je het nu wilt of niet.

Dat waar je aandacht aan geeft, nodig je uit in je ervaring, zonder uitzondering.
Wanneer je even aan iets denkt wat je wilt, zorgt de Wet van Aantrekking ervoor dat die gedachte groter en groter groeit, en veel krachtiger wordt. Wanneer je aan iets denkt wat je niet wilt, zorgt de Wet van Aantrekking er eveneens voor dat het groter en groter groeit. En hoe groter het groeit, hoe meer kracht het naar zich toetrekt, en hoe zekerder je ervan kunt zijn dat je de ervaring zult ontvangen.

Wanneer je iets ziet dat je graag zou willen ervaren en je zegt, "Ja, ik zou dat graag willen hebben," dan nodig je het via je aandacht uit in je ervaring. Echter, wanneer je iets ziet dat je niet wilt ervaren en je schreeuwt, "Nee, nee, dat wil ik niet!" dan nodig je het via je aandacht uit in je ervaring.
In dit op aantrekking-gebaseerde Universum, bestaat niet zoiets als uitsluiting. Jouw aandacht neemt het op in je vibratie, en wanneer je er lang genoeg aandacht aan geeft, zal de Wet van Aantrekking het in jouw ervaring brengen, want er bestaat geen "Nee". Ter verduidelijking, als je naar iets kijkt en je schreeuwt, "Nee, ik wil dat niet ervaren; ga weg!" dan roep je het eigenlijk je ervaring in, want er bestaat geen "Nee" in dit op aantrekking-gebaseerde Universum. Jouw aandacht zegt, "Ja, kom naar mij toe, ding dat ik niet wil!"

Gelukkig manifesteren de dingen niet direct in je ervaring, hier in jullie fysieke tijd-ruimte realiteit. Er is een prachtige tijdsbuffer tussen wanneer je aan iets begint te denken en de tijd dat het zich manifesteert. Deze tijdsbuffer geeft je de mogelijkheid om je aandacht opnieuw te richten op de dingen die je wel wilt manifesteren in je ervaring. En lang voordat het zich manifesteert (eigenlijk, al vanaf dat je je aandacht erop richt), kun je merken aan hoe je je voelt of het iets is dat je wil manifesteren of niet. Blijf je er je aandacht aan geven - of het nu iets is dat je wilt of niet - dan zal het in je ervaring komen.

Deze Wetten, zelfs al begrijp je niet dat ze het doen, beïnvloeden je ervaring, zelfs in je onwetendheid. En al ben je je er niet van bewust of heb je nooit eerder gehoord van de Wet van Aantrekking, het krachtige effect is bewijsbaar in ieder aspect van je levenservaring.

Als je nadenkt over wat je hier leest en de wisselwerking begint op te merken tussen wat je denkt en spreekt en wat je krijgt, zul je de krachtige Wet van Aantrekking beginnen te begrijpen. En wanneer je opzettelijk je gedachten begint te richten en je gaat focussen op de dingen die je in je ervaring graag aan wilt trekken - zul je de levenservaring beginnen te ontvangen die je verlangt over alle onderwerpen.

Je fysieke wereld is een enorme, afwisselende plek met een geweldige variëteit aan gebeurtenissen en omstandigheden, sommigen keur je goed (en zou je graag willen ervaren) en sommigen keur je af (en zou je niet willen ervaren). Toen je in deze fysieke ervaring kwam, was het niet je intentie om de wereld te vragen om te veranderen zodat alles zou zijn zoals je het graag zou willen, door dingen te elimineren die je afkeurt en dingen toe te voegen die je goedkeurt.

Jij bent hier om de wereld rondom je te creëren zoals je verkiest, terwijl je de wereld ook toestaat te bestaan - zoals anderen die graag zien. En terwijl hun keuzes op geen enkele manier jouw eigen keuzes hinderen, zal jouw aandacht op hun keuzes wel jóuw vibratie beïnvloeden, en daardoor dus je eigen punt van aantrekking.

Mijn Gedachten Bezitten Magnetische Kracht
De Wet van Aantrekking en zijn magnetische krachten, reiken in het Universum en trekken andere gedachten aan die vibrationeel gelijk zijn……en brengen deze naar jou toe: Jouw aandacht aan dingen, jouw activeren van gedachten, en de respons van de Wet van Aantrekking op die gedachten is verantwoordelijk voor íedere persoon, íedere gebeurtenis, en íedere omstandigheid die zich in jouw ervaring voordoet. Al deze dingen worden in jouw ervaring gebracht via een soort van krachtige magnetische koker omdat zij qua vibratie overeenkomen met jouw eigen gedachten.

Je krijgt de essentie van datgene waaraan je denkt, of het nu iets is dat je wilt of iets dat je niet wilt….. Dat kan je in het begin wat van stuk brengen, maar het is onze verwachting dat je gaandeweg de eerlijkheid, de consequentheid en het absolute van deze krachtige Wet van Aantrekking zult gaan waarderen. Wanneer je deze Wet eenmaal begrijpt, en begint te letten op waar je je aandacht op richt, zul je de controle over je eigen levenservaring terugkrijgen. En samen met die controle zul je je weer herinneren dat er niets is wat je niet kunt bereiken, en datgene wat je niet wilt kunt loslaten uit je ervaring.

De Wet van Aantrekking begrijpen en de absolute relatie beginnen te herkennen tussen wat je hebt gedacht en gevoeld - en wat zich heeft gemanifesteerd in je levenservaring - zal ervoor zorgen dat je je meer bewust gaat worden van de stimulatie van je eigen gedachten. Je zult gaan bemerken dat je eigen gedachten gestimuleerd worden door iets wat je leest, of ziet op de televisie of over de ervaring van iemand anders hoort of die observeert. En als je eenmaal het effect ziet van de Wet van Aantrekking op deze gedachten, dat klein begint en door je aandacht groter groeit en aan kracht toeneemt, zul je het verlangen gaan voelen om je gedachten meer op dingen te richten die je wel wilt ervaren. Want alles wat je overdenkt, ongeacht wat de bron is van de stimulatie van die gedachte..…..terwijl je die gedachte overdenkt, gaat de Wet van Aantrekking aan het werk en begint je andere gedachten, gesprekken en ervaringen aan te bieden van gelijke aard.

Of je je nu het verleden herinnert, het heden observeert, of de toekomst verbeeldt, je doet het op dit moment, en wáár je ook op focust, het zorgt voor de activering van een vibratie waar de Wet van Aantrekking op reageert.
In het begin zul je in gedachten over een bepaald onderwerp bezig zijn, maar wanneer je er lang genoeg over nadenkt, zul je gaan bemerken dat andere mensen erover beginnen te praten tegen jou, want de Wet van Aantrekking vindt anderen die een gelijke vibratie aanbieden en brengt die in jouw ervaring.
Hoe langer je op iets focust, hoe krachtiger het wordt; en hoe krachtiger je punt van aantrekking erop is, hoe meer bewijs ervan in je ervaring zal verschijnen. Of je nu focust op dingen die je wilt of op dingen die je niet wilt, het bewijs van jouw gedachten stroomt constant jouw kant op.

Welkom, Kleintje, op de Planeet Aarde
Misschien denk je dat het makkelijker geweest zou zijn als je deze woorden te horen had gekregen op de eerste dag van je ervaring op deze Planeet Aarde. En als wij tegen je gesproken hadden op je eerste dag van je fysieke levenservaring, dan zouden we dit gezegd hebben:
Welkom kleintje, op Planeet Aarde……Er is niets wat je niet kunt zijn, of doen, of hebben. Je bent een magnifiek schepper, en je bent hier vanwege je krachtige en opzettelijke wens om hier te zijn. Je hebt je specifiek toegelegd op de wonderlijke Wet van Bewuste Creatie, en door jouw mogelijkheid dat te doen, ben je nu hier.

Ga voort, aandacht gevend aan wat je wilt, levenservaring aantrekkend om je te helpen beslissen wat je wilt, en heb je dat eenmaal besloten, om dan alleen daar nog aandacht aan te schenken.

De meeste tijd zul je doorbrengen met gegevens verzamelen - gegevens die je zullen helpen met beslissen wat je nu eigenlijk wil…….Je echte werk is om te beslissen wat je wil en er dan op te focussen, want het is door middel van focus dat je aan zult trekken. Dát is het proces van creëren: aandacht geven aan wat je wilt, zoveel aandacht, en zo duidelijk, dat je Innerlijk Wezen je emotie aanbiedt. En als je aandacht geeft, samen met emotie, word je de meest krachtige magneet van al. Dat is het proces van aantrekken (van wat je wilt) in jouw ervaring.

Veel gedachte gedachten zullen niet krachtig zijn in hun aantrekking, niet in het begin - niet totdat je lang genoeg op ze gefocust blijft totdat ze vermeerderen. Want als ze vermeerderen, zullen ze krachtiger worden; als ze vermeerderen en krachtiger worden, zal de emotie die je voelt, van je Innerlijk Wezen, ook sterker worden.

Wanneer je gedachten denkt die emotie voortbrengen - heb je toegang tot de power van het Universum. Ga voort, (zouden wij zeggen) op deze eerste dag van je levenservaring, wetende dat het jouw werk is om te beslissen wat je wilt - en er dan op te focussen.

Maar we praten niet tegen je op de eerste dag van je levenservaring. Je bent hier al een poosje……De meesten onder jullie hebben zichzelf gezien, niet alleen door de eigen ogen, maar door de ogen van anderen; en zijn daardoor op dit moment niet in de staat van Zijn die ze zouden willen zijn.

Is Mijn 'Realiteit' Eigenlijk Wel Zo Echt?
Wij willen een proces aanreiken waarmee je de staat van Zijn naar jouw keuze kunt bereiken zodat je toegang krijgt tot de power van het Universum en het gewenste onderwerp naar je toe kunt trekken, in plaats van het onderwerp waarvan je denkt dat het je actuele staat van Zijn is. Want, vanuit ons perspectief gezien, is er eens heel groot verschil tussen dat wat nú bestaat - dat wat jullie je 'realiteit' noemen - en dat wat jullie realiteit werkelijk is.

Zelfs als je in een ziek lichaam zit of in een lichaam dat niet de lengte, vorm of vitaliteit heeft zoals je graag zou willen; in een levensstijl die je niet leuk vindt; een auto rijdt waar je je voor schaamt; met anderen omgaat wat je geen plezier geeft - wij willen je graag assisteren in het begrip dat, ook al lijkt dat nu je staat van Zijn, het niet zo hoeft te zijn. Jouw staat van Zijn is hoe je je voelt over jezelf op welk tijdstip dan ook.

Jouw woorden zorgen niet voor een directe manifestatie als je om iets vraagt, maar hoe vaker je ze zegt, en hoe beter je je voelt terwijl je ze zegt, hoe zuiverder of minder tegengesteld je vibratie zal zijn. En al gauw zal je wereld gevuld zijn met deze dingen waar je over gesproken hebt……Woorden alleen trekken niet aan, maar als je emotie voelt als je ze uitspreekt, dan betekent dit dat je vibratie sterk is - en de Wet van Aantrekking móet dergelijke vibraties beantwoorden.

Wat Is de Maatstaf van Ons Succes?
Wanneer je alles bereikt wat je wenst moet dat gezien worden als succes, of dit nu een trofee is, geld, een relatie, of spullen. Maar wanneer je het bereiken van vreugde ziet als je standaard voor succes, dan zal ál het andere makkelijk op zijn plaats vallen. Want in het vinden van vreugde, kom je op één lijn met de voorraden van het Universum.

Je kunt geen vreugde voelen terwijl je op iets gefocust bent wat je niet wilt, of 't gebrek aan iets wat gewenst is. Wanneer je je vreugdevol voelt zul je je nooit in een staat van tegengestelde vibratie bevinden. Alleen de tegenstelling in je eigen gedachten en vibratie kan je weghouden van de dingen die je graag wilt.

We zijn geamuseerd als we zien hoe de meerderheid bijna hun hele leven op zoek is naar regels waaraan zij hun levenservaring kunnen afmeten, buiten zichzelf zoekend naar diegene die hun kan vertellen wat goed en wat verkeerd is, terwijl ze al die tijd een eigen Geleidings Systeem binnenin zich hebben dat zo verfijnd, zo complex, zo precies en zo direct voorhanden is.

Door te letten op dit Emotionele Geleidings Systeem, en door te reiken naar de best-voelende gedachte die je op dit moment maar vinden kunt, sta je je Bredere Perspectief toe je te helpen om je in de richting te brengen van de dingen die je werkelijk wilt.

Terwijl je je door het magnifieke contrast van je fysieke tijd-ruimte-realiteit beweegt, bewust gewaar van wat je voelt, en je gedachten opzettelijk leidt naar gedachten die beter en beter voelen, zul je op den duur je leven door de ogen van je Uitgestrekte Innerlijke Wezen gaan zien. En wanneer je dit doet, zul je de voldoening voelen dat je op het pad bent dat je hebt gekozen vanuit je Niet-fysieke perspectief toen je de beslissing nam om in dit prachtige lichaam te komen. Want, vanuit je Niet-fysieke voordeelspositie, begreep je de altijd ontwikkelende natuur van je Wezen en de belofte die deze Voorhoede, deze contrasterende omgeving inhield. Je begreep de natuur van je magnifieke GeleidingsSysteem en hoe je, met wat oefening, deze wereld kon zien zoals je Innerlijk Wezen dit ziet. Je begreep de krachtige Wet van Aantrekking en de rechtvaardigheid en accuraatheid waarmee het reageert op de vrije wil van alle creators, van alle scheppers. Door te reiken naar de best-voelende gedachte die je kunt vinden, verbind je je weer met dat perspectief, en je trilt van blijdschap als je je weer verbindt met je doel, met je enthousiasme voor het leven - en met Jou!

Abraham

Uit: Abraham's New York Times Best Seller, The Law of Attraction
www.abraham-hicks.com