2012

De groep Abraham via Esther Hicks
Vertaling: Annelie van Eijk


Vraag: Ik lees vaak over 2012 en de Maya-kalender en zoal meer, en volgens die gegevens komt deze realiteit tot een einde in 2012. Kunt u daar iets over zeggen?

Abraham: We zullen het daar nog met je over hebben in januari 2013. (gelach in de zaal)

Werkelijk, 2012 is het jaar vóór 2013 en het jaar dat na 2011 komt, en het is uniek in zichzelf, meer niet.

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen hun leven laten controleren door de kortzichtigheid van anderen. We kunnen gewoon niet genoeg woorden vinden om de kracht uit te drukken waarmee deze tijd-ruimte-realiteit - het leven op aarde - zich uitbreidt. Dit is geen inkrimpend universum, dit is geen inkrimpende wereld, dit is een wereld die groeit!

Als je een manier had om dit te begrijpen, en die heb je via de kracht van je emoties…..als je maar zou kunnen voelen wat er uit Bron-Energie voortvloeit als resultaat van het contrast dat jij leeft, en wat jullie allemaal in de vibrationele voorraad stoppen.

Begrijp je dat?
Jij bent een deel van Bron-Energie. En jullie zijn de pioniers hier, wetend wat je niet wilt en wetend wat je wel wilt door het leven dat je leeft. En met ieder beeld dat je ziet over bijv. de opwarming van de aarde, vraag je automatisch om verbetering van je omgeving, met iedere gedachte over dingen die niet goed gaan, vraag je om verbetering en biljoenen van jullie doen dit. Kun je de vibrationele voorraad voorstellen die zich verzameld heeft als resultaat van jullie ervaringen in heden en verleden? En begrijp je dat vanuit dát vibrationele standpunt van verbetering, nieuwe energieën voorwaarts komen?

Dus je hoeft je geen zorgen te maken over wat al die doomdenkers zeggen. We willen dat je begrijpt dat jullie hier een prachtige circulatie gaande hebben in deze voorhoede op de planeet Aarde en daarmee bedoelen we dat de oude, niet-verbondenen, links en rechts het loodje leggen en terugkeren naar de pure, positieve energie waar zij vandaan komen en waar zij een compleet overzicht hebben op de dingen. En iedere dag weer worden er frisse, nieuwe geboren, afkomstig vanuit dit verbeterde, vibrationele standpunt ontstaan door jullie ervaringen.

Begrijp je dat het vibrationeel onmógelijk is dat dergelijke voorspellingen waar zijn? Zij spreken alles tegen. Er bestaat geen regressie, er bestaat alleen expansie!

Deze planeet komt niet tot een eind!

ZIJ BEGINT NET PAS!!

(gejuich uit de zaal :)

Je wist dat zó zeker toen je voorwaarts kwam, toen je geboren werd. Je zei niet met een benepen stemmetje: "Ik ga voort en ik hobbel maar wat rond tot het einde." Je zei: "Ik ga voort en ik - unieke, geniale creator die ik ben - laat deze dynamische omgeving mij inspireren tot een nieuwe impuls van verlangen. En ik weet dat wanneer deze pijl van verlangen uit mij schiet, dat Al Dat Is door mij heen zal vloeien daar naartoe, en dat er een plaats voor mij en voor anderen daar wordt vrijgehouden. En al wat ik hoef te doen is naar de roep van de Bron in mij te luisteren om daar te komen waar ik zijn wil." Dat is wat je zei.

En in je wanhoop knijp je die stroom dicht en in je wanhoop schreeuw je tegen de rest over je kortzichtigheid van Wel-Zijn en wij zeggen…..natúúrlijk kun je het Wel-Zijn niet zien als je in wanhoop verkeert. Je hebt jezelf afgekneld, je hebt jezelf geblokkeerd om het te kunnen zien! Je bent er blind voor! Je moet in je vreugde en je waardering en in je passie zitten om het Wel-Zijn te kunnen zien en om te weten van het uitbreidend vermogen van het Universum.

Laat de kortzichtige je niet ontmoedigen. Hun ontmoediging gaat over de relatie die ze hebben met hun eigen vibrationele stroom. Het gaat over de kloof tussen wie zij in werkelijkheid zijn en wie zij zich laten zijn op dit moment. Het heeft absoluut niets van doen met de lange levensduur van deze planeet.

Begrijp je dat jij Bron-Energie bent die zich in deze perfecte realiteit geprojecteerd heeft met de bedoeling je te inspireren tot meer en meer en meer en méér, en dat het gewoon niet klopt als er dan iemand komt die zegt "Oh, maar op die datum is het allemaal afgelopen" en dat alles wat jij ooit in je vibrationele voorraad gestopt hebt, dan ophoud te bestaan……?

Wij beloven je dat deze tijd-ruimte-realiteit de mogelijkheid en de middelen heeft om jullie veel verder in tijd te kunnen blijven ondersteunen dan je geest zelfs maar kan bevatten. Dus alles is werkelijk in orde.

*


Vraag: Komt er een belangrijke bewustzijnsverschuiving in 2012?

Abraham: De reden waarom wij niet een van de voorstanders zijn die zo praten is omdat de dingen altijd verschuiven. Zelfs tijdens deze bijeenkomst vinden er verschuivingen plaats. Echt, 2012 is niet meer dan het jaar na 2011 en voor 2013. Maar de volgende logische stap zal er altijd een zijn van meer bekrachtiging.

Geleidelijk aan komen meer en meer mensen op één lijn met wie ze werkelijk zijn, maar er zal geen massaal ontwaken plaatsvinden. Ja, dit is de tijd van ontwaken. Meer en meer mensen komen vibrationeel op lijn met wie ze werkelijk zijn en doen dit bewust, en natuurlijk is dat een reden om het te vieren, maar wij willen het niet doen klinken alsof we de huidige toestand veroordelen want dat doen we niet, we willen niet klinken alsof we niemand in de stap één willen, want we wíllen juist dat mensen in de stap één zijn (noot vertaler: het vragen om…).

Wij willen dat je begrijpt dat jullie wereld niet kapot is en dat er geen grote redding aan zit te komen, want het hoeft niet gered te worden omdat alles precies werkt zoals het moet.

Jullie zijn Bron-Energie en jullie komen in deze leefomgeving omdat het jullie zo enorm goed dient.
En het is een individueel ontwaken, zie je? Een individueel ontwaken.


*

Meer van Abraham-Hicks kun je vinden op de pagina:

* Creëer je Leven *
Mijn Spirituele Natuur